Sauce

Lucy's Tomato Fresca
16 oz
$7.50
Plum Tomato & Zucchini
16 oz
$9.00
Sage Cream Sauce
8 oz
$7.00
Spinach Pesto
8 oz
$7.50
Bolognese Sauce
16 oz
$14.00
Fra Diavolo
16 oz
$9.00
Basil Pesto
8 oz
$9.00
Pink Vodka
16 oz
$9.00
Plum Tomato & Garlic
16 oz
$9.00
Rustic Tomato
16 oz
$9.00
Tomato Ragu
16 oz
$9.00
White Clam Sauce
16 oz
$9.50
0
Your Cart
Scroll to Top